Jerome är pastor och närvårdare

Jerome Nyandwi kom som flykting från Rwanda år 2010 och valde i Finland att integrera sig på svenska. Han studerade språk i Borgå och utbildade sig till närvårdare i Ekenäs. Idag jobbar han på Munksnäshemmet i Helsingfors. Jerome är också pastor för Rwandagruppen, som är en del av Andreaskyrkan. Hur kom du i kontakt med […]

Ett vardagsrum för alla

Det är mer än 25 år sen vi kom till Måndagssamlingen för första gången, säger Sune Norrbäck och ler när han tänker tillbaka. Det hela började med att Eivor blev ombedd att ackompanjera på piano när den dåvarande pianisten brutit armen, och vid pianot sitter hon fortfarande ofta. Sune är diplomingenjör, och var i många […]

Anna found a second home at EFC

Anna Savolainen moved from Kiev to Helsinki seven years ago. She first attended the Evangelical Free Church (EFC) one year after of moving to Finland, and today she regularly sings in the EFC worship team. What was it like when you first came here?– My life as an immigrant was full of challenges in the […]

Maja och Tuija vill vara med och inkludera alla

– Största delen av mitt arbetsliv har jag jobbat med integration på olika sätt, så det kändes naturligt att ta del av sådana uppgifter även inom församlingen, säger Tuija Österman, som är med och arrangerar språkkurser på svenska i Anderaskyrkan för tredje året i rad. Hennes dotter Maja Österman är också med på ett hörn. […]

Sången är ett sätt att uttrycka känslor

Anna Korkman Lopes jobbar som par- och familjepsykoterapeut bland annat inom lutherska kyrkans familjerådgivning, men också som psykolog, team coach och arbetsgemenskapsmedlare. Hon bor i Esbo tillsammans med sin man och två av tre barn, och en av hennes fritidssysselsättningar är att sjunga med i församlingens lovsångsteam. Vad betyder sången och musiken för dig?– Musiken […]

Kvinnogrupp förändrade Susannas liv

– Gamla roller måste få rasera för att något nytt skall kunna ta plats, säger Susanna Simberg som bor vid Femkanten och har lett Andreaskyrkans kvinnogemenskap sedan 2022. För Susanna har ökad kunskap om Guds kvinnliga sida fört med sig nya insikter om kvinnans specifika gåvor, och hon bjuder med glädje in alla kvinnor till […]

Matutdelningen ledde dem till Andreaskyrkan

Ett annat par som håller matutdelningen varmt om hjärtat är Krister och Mary-Ann Fredriksson. De kom med som frivilliga i matutdelningen för många år sedan, och är idag medlemmar i Andreaskyrkan. – På den tiden var vi ofta med i Tomasmässan, och blev där bekanta med Bo Ekman som ofta bad oss med på olika […]

Julia och Oleg är frivilliga vid matutdelningen: “Det kunde lika gärna varit vi”

För ungefär ett år sedan tog Oleg och Julia Dolgov beslutet att lämna sitt hemland Rysslandoch flytta utomlands. De kom till Finland med sin familj och började studera vid en yrkesskola i Järvenpää. Idag är de aktiva i EFC och hjälper regelbundet till vid AndreasHelps. – Vi motsätter oss kriget (i Ukraina), säger Oleg genast […]

Nils vill ge unga en trygg plats

I februari 2023 blev det klart att Nils Svensson flyttar från Vänersborgs IF till HJK för att spela proffsfotboll. Just nu spelar han mera med B-laget, men försöker hela tiden jobba sig uppåt. Det blir 6-8 träningar per vecka plus matcher. Liksom på fotbollsplanen vill Nils också på sin fritid göra skillnad. Hur hittade du […]

Tom initierade barnkör

Tom Skogman är uppvuxen i Närpes och Stockholm, men bor numera i Ulrikasborg tillsammans med sin familj. Han jobbar som aktieanalyschef på Carnegie Investment Bank och reser mycket i arbetet. Familjen är ändå högsta prioritet. Till familjen hör frun Christine, sonen Hugo, 11 år och dottern Wilma, 9 år. Eftersom Tom har växt upp som […]