Barn & ungdom

I vår församling har vi en övertygelse som vi håller nära hjärtat: att våra barn och ungdomar inte bara är framtiden, de är redan nutiden. De är inte en resurs som vi väntar på att mogna och ta plats i församlingen; de är en oumbärlig del av vår gemenskap just nu.

Vi ser med ödmjukhet och tacksamhet på de unga i vår församling och inser att de är en källa till glädje och kreativitet som berikar vårt kyrkoliv på så många sätt. Deras energi och entusiasm är smittsam, och deras insatser i våra olika aktiviteter och gudstjänstliv är avgörande för att vi tillsammans kan fortsätta att växa och utvecklas.

Vi vill uppmuntra våra barn och ungdomar att vara aktiva deltagare i församlingen, att dela sina idéer, och att låta sina röster höras. Vi ser dem som viktiga medlemmar av vårt gemensamma arbete att följa Jesu lära och sprida hans kärlek och medkänsla till världen. Tillsammans skapar vi en församling där glädje och kreativitet blomstrar och där varje medlem, oavsett ålder, är betydelsefull.

Söndagsskoj och utmanarna

Det ska kännas meningsfullt att komma till kyrkan för alla, därför har vi Söndagsskoj för 4-8 åringar och Utmanarna för 9-åringar och äldre under gudstjänsttid. Söndagsskoj koordineras av Katarina Smeds och Utmanarna av ungdomspastor Markus Linde.

Tillsammansgudstjänst
Ca 1 gång/månad har vi gemensam gudstjänst för stora och små.

Barnkören AK Kids och Matgemenskap

Barnkören leds av Nicolina Gull och övar varannan onsdag efter matgemenskapen. Först övar alla barn tillsammans och ca kl.18 fortsätter endast de äldre barnen (7 år och uppåt) med egna sånger. Kören uppträder några gånger per termin, t.ex. på församlingens 140-års jubileumsgudstjänst 29.10 och på Första adventsgudstjänsten 3.12 samt på His Master’s Noises julkonsert 9.12. Om du har frågor, vänligen kontakta Nicolina på nicolinaelnamaria@gmail.com

Föräldrar och syskon är välkomna, det enda man behöver göra är att meddela om sitt deltagande på förhand till WAgruppen. Kontaktperson: Tom Skogman,
tfn +358 50 33 90 901.
Kom med!

Ungdomsarbetet

Ungdomspastor Markus Linde är ansvarig för ungdomsarbetet. I teamet finns också Nils Svensson och Jessica Korkman Lopes. Håll utkik på sociala medier, i Kyrknytt och i föräldrachatten på Whats-App!

Tweens (9-12 år)

Samlingarna riktar sig till ungdomar som inte ännu är tonåringar, men som inte heller vill bli kallade barn. Vi hittar på roliga aktiviteter och har andakt.

Träff varannan fredag kl.18:30-20:30.
Höstens datum: 7.10, 21.10, 4.11 och 18.11.

Teens (13-18år)

Samlingarna riktar sig till tonåringar, och vi delar gemenskap och chillar ihop. Vi börjar med att se på tonårs-Alphavideon och diskuterar sedan innehållet. Vi hittar också på olika aktiviteter tillsammans.

Träff varannan lördag kl. 18:30-21:00.
Höstens datum: 1.10, 15.10, 29.10 (ev. heldag med FMU:s höstmöte), 12.11 och 26.11.