Välkommen till Andreaskyrkan

Andreaskyrkan är en mötesplats för alla. En viloplats, med tid för stillhet, reflexion och helande. Men också en plats för inspiration och utmaningar, där evangelium – de goda nyheterna om Jesus Kristus – berättas och Guds ord belyses på ett praktiskt och relevant sätt som berör. Vi vill möta människor mitt i livet.

Adventsgudstjänst med barnkören och andakt av Markus Linde

Adventsgudstjänst med barnkören och andakt av Markus Linde

Publicerat av Andreaskyrkan Söndag 28 november 2021
Facebook Live sändning från Andreaskyrkans gudstjänst 28.11.2021