Välkommen till Andreaskyrkan

Andreaskyrkan är en mötesplats för alla. En viloplats, med tid för stillhet, reflexion och helande. Men också en plats för inspiration och utmaningar, där evangelium – de goda nyheterna om Jesus Kristus – berättas och Guds ord belyses på ett praktiskt och relevant sätt som berör. Vi vill möta människor mitt i livet.

Gudstjänst från Andreaskyrkan

Gudstjänst med predikan av Markus Linde "Jesus väcker tro hos oss". Mötesledare: Markus Österlund. Sång och musik: Bo Ekman och Jeremy Wong.

Publicerat av Andreaskyrkan Söndag 23 januari 2022
Facebook Live sändning från Andreaskyrkans gudstjänst 23.1.2022