Välkommen till Andreaskyrkan

Andreaskyrkan är en mötesplats för alla. En viloplats, med tid för stillhet, reflexion och helande. Men också en plats för inspiration och utmaningar, där evangelium – de goda nyheterna om Jesus Kristus – berättas och Guds ord belyses på ett praktiskt och relevant sätt som berör. Vi vill möta människor mitt i livet.

Gudstjänst från Andreaskyrkan

Gemensam gudstjänst på svenska och kinyarwanda. Predikan av ungdomspastor Markus Linde som översätts av Evariste Habiyakare. Sång och musik av ungdomskören, damkören och gemensam lovsång under ledning av Jessica, Rosine och Jeremy. Markus Österlund är mötesledare.

Publicerat av Andreaskyrkan Söndag 15 maj 2022
Facebook Live sändning från Andreaskyrkans gudstjänst 15.5.2022