Välkommen till Andreaskyrkan

Andreaskyrkan är en mötesplats för alla. En viloplats, med tid för stillhet, reflexion och helande. Men också en plats för inspiration och utmaningar, där evangelium – de goda nyheterna om Jesus Kristus – berättas och Guds ord belyses på ett praktiskt och relevant sätt som berör. Vi vill möta människor mitt i livet.

Gudstjänst med installation av ungdomspastor Markus Linde

Gudstjänst med installation av ungdomspastor Markus Linde och predikan av Markus Österlund

Publicerat av Andreaskyrkan Söndag 12 september 2021
Facebook Live sändning från Andreaskyrkans gudstjänst 12.9.2021