Välkommen till Andreaskyrkan

Andreaskyrkan är en mötesplats för alla. En viloplats, med tid för stillhet, reflexion och helande. Men också en plats för inspiration och utmaningar, där evangelium – de goda nyheterna om Jesus Kristus – berättas och Guds ord belyses på ett praktiskt och relevant sätt som berör. Vi vill möta människor mitt i livet.

2. advents gudstänst från Andreaskyrkan i Helsingfors

Marcelo Lopes predikar "Frihet" tolkad av Anna Korkman Lopes. Mötesledning Tore Ahlgren. Lovsången leds av Susanna, Med och Jeremy. Bo Ekman sång.Varmt välkomna med.

Publicerat av Andreaskyrkan Söndag 5 december 2021
Facebook Live sändning från Andreaskyrkans gudstjänst 5.12.2021