Kvinnogrupp förändrade Susannas liv

– Gamla roller måste få rasera för att något nytt skall kunna ta plats, säger Susanna Simberg som bor vid Femkanten och har lett Andreaskyrkans kvinnogemenskap sedan 2022. För Susanna har ökad kunskap om Guds kvinnliga sida fört med sig nya insikter om kvinnans specifika gåvor, och hon bjuder med glädje in alla kvinnor till gemenskapen, oberoende av om man hör till en församling eller inte.

Hur startade allt?
– I april 2022, på väg hem i nattåget från Lappland, blev jag väckt klockan 4 på morgonen av en stark inre uppmaning att vi kvinnor i Andreaskyrkan skulle börja komma samman. Efter ett misslyckat försök att leda enligt gammal modell, med färdigt program, gav jag upp och sa till Gud; ”Nu får du leda!” Och så
har det varit sedan dess, säger Susanna. En av deltagarna har formulerat det så här; ”Det är så viktigt att det finns en mötesplats dit man får komma som man är och vara sig själv, där fokuset är på gemenskapen”. Jag kan inte annat än instämma. Att leda gruppen har förändrat mitt eget liv för alltid.

Vad kan man förvänta sig om man vill komma med i kvinnogemenskapen?
– Konceptet är enkelt. Medan vi äter våra medhavda frukostar har jag delgett gruppen tankar ur en bok om kvinnligt och manligt. Boken lyfter upp de specifika gåvor som Gud utrustat just oss kvinnor med. Efter det ges plats att dela från sitt eget liv samt möjlighet till att få förbön. Man kan även delta genom att enbart lyssna. Gemenskapen är kravlös.

Hurudan förändring har kvinnogemenskapen fört med sig?
– Jag tror att Gud har gett oss kvinnor specifika kvinnliga gåvor. I grunden vill vi känna andra och själva bli kända i stället för att bara samla faktakunskap. Kvinnogemenskapen är en grogrund för att dessa insikter och den förändringsprocess som de för med sig ska få växa till. Processens mål är att avspegla, den ofta bortglömda, kvinnliga sidan hos Gud.