Kontakta oss

FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
Markus Österlund
tfn 040 836 76 86
e-post markus.osterlund@andreaskyrkan.fi

UNGDOMSPASTOR
Markus Linde
tfn 040 127 20 17
e-post markus.linde@andreaskyrkan.fi

VAKTMÄSTARE
Bo Ekman
tfn 044 764 26 24
e-post bo.ekman@andreaskyrkan.fi

ADMINISTRATÖR
Magnus Ahlberg
tfn 050 378 69 77
e-post magnus.ahlberg@andreaskyrkan.fi

BESÖKSADRESS
Andreaskyrkan
Högbergsgatan 22
00130 Helsingfors

SOCIALA MEDIER
facebook.com/andreaskyrkan
instagram.com/andreaskyrkan_helsingfors