Sången är ett sätt att uttrycka känslor

Anna Korkman Lopes jobbar som par- och familjepsykoterapeut bland annat inom lutherska kyrkans familjerådgivning, men också som psykolog, team coach och arbetsgemenskapsmedlare. Hon bor i Esbo tillsammans med sin man och två av tre barn, och en av hennes fritidssysselsättningar är att sjunga med i församlingens lovsångsteam.

Vad betyder sången och musiken för dig?
– Musiken är en kär hobby men jag vill understryka att jag är amatör, skrattar Anna. Sedan förklarar hon att sången är en källa till glädje och ett sätt att uttrycka sina känslor, men också ett sätt att odla relationen till Gud.

– Musiken uttrycker känslor av alla slag och i kristna sånger kan vi sjunga om tvivel, oro och osäkerhet, och om att hitta förtröstan, glädje och tillförlit. Vi kan hitta trygghet och hopp inför framtiden i sångerna.

Anna tycker mest om att sjunga sådana sånger som berör henne personligen.

– Senaste söndag sjöng jag “You say” av Lauren Daigle och den sången hänger kvar hos mig än idag:

“I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough.
Every single lie that tells me I will never measure up.
Am I more than just the sum of every high and every low.

Remind me once again just who I am because I need to know.
You say I am loved when I can’t feel a thing.

You say I am strong when I think I am weak.
And you say I am held when I am falling short.
And when I don’t belong, oh You say I am Yours….”

Vad innebär det att lovsjunga Gud?
– Det innebär att sätta saker och ting i perspektiv, och att vi påminns om hur kapabel Gud är att ta hand om allt vi oroar oss för. Han har kontroll, och vi kan vila i det att vi inte är utelämnade till oss själva. Vare sig vi sjunger sånger om Guds karaktär eller sånger till Gud, påminns vi om vår tro på Hans omsorg, kärlek och nåd. Gud är med oss hela tiden, Han ser och bär!