Nils vill ge unga en trygg plats

I februari 2023 blev det klart att Nils Svensson flyttar från Vänersborgs IF till HJK för att spela proffsfotboll. Just nu spelar han mera med B-laget, men försöker hela tiden jobba sig uppåt. Det blir 6-8 träningar per vecka plus matcher. Liksom på fotbollsplanen vill Nils också på sin fritid göra skillnad.

Hur hittade du till Andreaskyrkan och vad är din uppgift inom församlingen?

– Det var nog ungdomspastor Markus Linde som först tog kontakt med mig. Vi är båda från Sverige och kände till varandra från tidigare.

Nils kommer från Mellerud, en liten ort i Dalsland, där han gått en bibelskola och hade hand om ungdomar i församlingen.

– Jag älskar att vara bland ungdomar! När Markus frågade om jag ville komma med på en ungdomskväll, och senare om jag ville vara med och planera lite, så sa jag ja.

Nils tycker det är skönt att också ha ett annat liv utöver fotbollen. Förutom att jobba med ungdomar, gillar han dataspel och matlagning.

– Åldern 12-13-14-15 var en väldigt viktig tid för mig personligen. Jag tycker det är viktigt att ha en plats att komma till där man får göra roliga saker, känna sig trygg och bygga relationer för resten av livet. Goda relationer är en härlig tillgång!

Vad betyder tro för dej i din vardag?

– Tron är jätteviktig för mig! Också resan med fotbollen har Gud fått leda, säger Nils, som tror att han kommit till Finland av en orsak.

– När jag gav mitt liv till Gud, gick jag samtidigt in i den plan han har för mig. Som min pappa i himlen vill Gud mitt allra bästa, på samma sätt som min pappa på jorden.

Nils berättar om hur han tiden innan han kom till Finland var osäker över sin framtid med fotbollen.

– Då sa jag till Gud att om du vill att jag ska gå någonstans så får du också ge mig ett bra alternativ. Och det gjorde han!

– Ibland brukar jag sätta ut olika bibelord på min Instagram. Till exempel hade jag en tuff period när jag var lite yngre, runt 17 år, och när jag spenderade tid med Gud fick jag bibelordet Matt. 28:20 “…kom ihåg att jag är med er, ända till tidens slut”. Jag kände verkligen att jag kunde stå på det bibelordet – att oavsett vart jag går eller hur jag känner mig, så är Gud med!