Mission & bistånd

Andreaskyrkan är med och stöder olika internationella missions- och biståndsprojekt runtom i världen.

Mission handlar om att berätta det glada budskapet om Jesus Kristus till alla folk, både hemma och i fjärran land. Men mission handlar inte bara om att predika utan kan ta sig uttryck på många sätt. Strävanden att minska fattigdomen i världen, att arbeta för jämlikhet mellan könen och att skapa en värld där vi får bukt på korruption och orättvisor kan också ses som mission.

I Lal, Afghanistan stöder Andreaskyrkan ett byutvecklingsprojekt i samarbete med IAM (International Assistance Mission). Ett viktigt delprojekt går ut på att undervisa mödrar om graviditet, förlossning och vård av nyfödda.

Olle Rosenqvist är Missionskyrkan i Finlands evangelist och jobbar med ledarträning och humanitärt arbete i Nepal och norra Indien. Han åker regelbundet för att hjälpa och stödja lokala ledare.

European Coalition for Israels mål som koalition är att så många nationer, politiska ledare, kyrkoledare och enskilda som möjligt ska förstå Israel och dess roll i världen. För att uppnå detta ordnar de möten, konferenser och evenemang

Martin och Hege-Elise Sandås jobbar för organisationen UMU (Ungdom med uppgift) med flyktingar i Aten, Grekland och tränar bl.a. ledare och hjälper människohandelsoffer och prostituerade.

Pauli och Linnea Lindelöf jobbar främst med ungdomar i Bangkok, Thailand men även via olika kommittéer som utvecklar och stöder församlingsplantering och hittar vägar för thailändare att bli missionärer. De jobbar tillsammans med Fida International i partnerskap med ett lokalt samfund, The Full Gospel Churches of Thailand, och är utsända av Suomen Vapaakirkko.

Lite historia

Mission och bistånd har alltid varit en central del av Andreaskyrkans arbete. Församlingen sände ut sin första missionär, Agnes Meijer, till Kina år 1890 och snart reste flera församlingsmedlemmar till Kina. 1930 inträffade den största tragedin i församlingens historia då församlingsmedlemmen Elli A. Cajander och två andra missionärer, Edith E. Ingman och Agnes A. Hedengren, mördades i Kina. De blev Finlands första missionärsmartyrer.

Församlingen har under åren sänt ut många missionärer som ofta kommit ur församlingens led. Innan Jan Tunér 1988 blev pastor i Andreaskyrkan jobbade han tillsammans med hustrun Anki med biståndsprojekt i Afghanistan. 2006 avskildes församlingsmedlemmarna Maria och Fabio Zuglian för att arbeta bland aboriginer i Australien genom missionsflygarorganisationen MAFAustralien.

Bland våra senaste missionärer kan nämnas Anna Korkman Lopes och Marcelo Lopes som för några år sedan flyttade till Finland efter att i över 20 år ha jobbat först med att hjälpa utsatta barn och ungdomar till en ny start, sedan med sociala projekt i slumsamhällen; Anna med stödgrupper för kvinnor och Marcelo med juridisk rådgivning.