Julia och Oleg är frivilliga vid matutdelningen: “Det kunde lika gärna varit vi”

För ungefär ett år sedan tog Oleg och Julia Dolgov beslutet att lämna sitt hemland Ryssland
och flytta utomlands. De kom till Finland med sin familj och började studera vid en yrkesskola i Järvenpää. Idag är de aktiva i EFC och hjälper regelbundet till vid AndreasHelps.

– Vi motsätter oss kriget (i Ukraina), säger Oleg genast i början av intervjun.

Det var därför de kom hit, och orsaken till att de sökte en evangelikal kyrka var för att de befarade att den ortodoxa kyrkan ger sitt stöd till regeringen.

– Kanske inte hela ortodoxa kyrkan gör det, men i Ryssland kunde vi inte se att kyrkan motsatte sig kriget, förklarar Oleg och säger att det var Guds ledning att de hittade just till EFC.

På den tiden samlades EFC i finska Vapaakirkko på Annegatan.

– Vi bodde nära kyrkan, och en dag gick jag med min dotter förbi kyrkan precis när de hade gudstjänst. Det var så vi hittade dit.

Oleg säger att Gud ledde dem “på rätt väg”, och genom vänner i EFC fick de höra om möjligheten att hjälpa till vid matutdelningen.

– Varje vecka hjälper vi till med insamlingen av matvaror, sortering och utdelning, säger Oleg.

Han visar var de olika stationerna brukar finnas, och var han och Julia brukar jobba tillsammans med ett fyrtiotal andra frivilliga som behövs för att matutdelningen ska fungera. Just idag har Oleg varit med i bullabilen” som samlar in bröd och bakverk till matutdelningen, och paret ska strax delta i den ngelskspråkiga gudstjänsten. Sonen deltar i den engelsk-ryskspråkiga söndagsskolan.

– Vi ser människorna som kommer till matutdelningen varje vecka, ibland är det 500-600 på en dag. En del är sjuka och en del är väldigt fattiga. Vi tänker att det kunde lika gärna ha varit vi, säger Oleg och Julia.

På sätt och vis ser de också det som sin uppgift att hjälpa till eftersom det var just till EFC Gud ledde dem när de lämnade sitt land.

– Vår tro manar oss att hjälpa andra, och det vill vi också göra, säger de.