Andreaskyrkan vill hjälpa
människor hitta fram

Andreaskyrkan är en röd tegelkyrka på Högbergsgatan 22 i Helsingfors. Den är belägen strax invid brandstationen, och vi ser oss gärna som en räddningsstation, en utsträckt hand till behövande i Helsingfors och i omvärlden.

Andreaskyrkan är en mötesplats för alla. En viloplats, med tid för stillhet, reflexion och helande. Men också en plats för inspiration och utmaningar, där evangelium – de goda nyheterna om Jesus Kristus – berättas och Guds ord belyses på ett praktiskt och relevant sätt som berör. Vi vill möta människor mitt i livet.

Andreaskyrkan vill vara en kreativ miljö som erbjuder utrymme för konstnärliga och musikaliska uttryck, och en levande gemenskap som är med och formar morgondagens ledare. Vi vill jobba för social rättvisa, så väl i Finland som i världen. Men framför allt vill vi att du skall finna en källa som ger dig kraft och mod att leva ett meningsfullt liv. Vi tror att den källan är Gud.

När du har din identitet i Guds kärlek, och inte i dina egna prestationer, finner du den livskvalitet du längtar efter.

Vi är Andreaskyrkan

Tom initierade barnkör

Tom Skogman är uppvuxen i Närpes och Stockholm, men bor numera i Ulrikasborg tillsammans med sin familj. Han jobbar som aktieanalyschef på Carnegie Investment Bank

Läs mer »

Ett vardagsrum för alla

Det är mer än 25 år sen vi kom till Måndagssamlingen för första gången, säger Sune Norrbäck och ler när han tänker tillbaka. Det hela

Läs mer »

En del av Missionskyrkan i Finland

Andreaskyrkan är en frikyrkoförsamling som är ansluten till trossamfundet Missionskyrkan i Finland (www.mkf.fi). Missionskyrkan är systersamfund till Suomen Vapaakirkko. Samarbete och gemenskap med andra frikyrkor och med den evangelisk-lutherska kyrkan har alltid varit viktigt. Det här samarbetet sker lokalt, nationellt och internationellt. För tillfället stöder Andreaskyrkan flera större missions- och biståndsarbeten utomlands, bl.a. olika arbetsfält i Afghanistan, Grekland och Indien, samt påverkan i EU. Vi tror att mångfalden berikar. Tillsammans kan kyrkor med olika inriktningar utgöra en aktiv del av närsamhället och synliggöra Jesu budskap i ord och gärning.

Ledarskap

Andreaskyrkan är en församling där medlemmarnas frivilliga engagemang utgör bärkraften i den mångfald av aktiviteter som sker innanför och utanför kyrkans väggar. Medlemmar och andra intresserade har möjlighet att engagera sig i olika projekt och aktiviteter enligt eget intresse. Kyrkan är organiserad som en självständig lokalförsamling. Årsmötet väljer församlingens styrelse och ledningsgrupp och i regelbundna församlingsmöten besluts bl.a. om anställning av personal. Kyrkans ledarskap består av personer med uppgift att undervisa och motivera, leda och trösta. Markus Österlund är församlingsföreståndare och Markus Linde är ungdomspastor. Som församlingens ordförande fungerar Petra Sten.

Möten

Andreaskyrkan är en kyrka för alla generationer och nationaliteter.

Församlingen möts regelbundet till gudstjänst på söndagar kl.11 på svenska, kl.13.30 på engelska och kl.15 på kinyarwanda. Gudstjänsterna präglas förutom predikan av musik, lovsång och förbön, och barn och unga har sina egna samlingar (Söndagsskoj och Utmanarna). För mindre barn finns det ett rum där de kan leka, och i anslutning till rummet finns det kök med mikro och toalett med skötbord. Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna kvar på kyrkkaffe.

Vill du hjälpa till med något? Tag kontakt!

Söndag

Gudstjänster
Varje söndag möts vi till gudstjänst på svenska kl.11, på engelska kl. 13:30 och på kinyarwanda kl. 15. Efteråt är alla välkomna att stanna kvar på kaffe. Den första söndagen i varje månad firar vi nattvard.

Söndagsskoj & Utmanarna
Det ska kännas meningsfullt att komma till kyrkan för alla, därför har vi Söndagsskoj för 4-8 åringar och Utmanarna för 9-åringar och äldre. Söndagsskoj koordineras av Katarina Smeds och Utmanarna av ungdomspastor Markus Linde.

Tillsammansgudstjänst
Ca 1 gång/månad har vi gemensam gudstjänst för stora och små.

Strömmade gudstjänster
De flesta söndagar sänder vi gudstjänsterna via Facebook Live. Du hittar oss på: www.facebook.com/Andreaskyrkan

Måndag

Seniorkören
Seniorkören övar på Nya Vinden varannan måndag kl.17 under ledning av Gunvor Skogman (tfn 040 5796476). Alla är välkomna med!

Måndagssamlingen
Varje måndagskväll kl.18 samlas Måndagssamlingen på Nya Vinden under ledning av Ella Enberg och Bo Ekman. Det blir kvällens gäst(er), sång och musik, bön och förbön! För musiken står Eivor Norrbäck, Inger Eriksson, Husbandet m.fl. Varmt välkommen med!

Tisdag

Bön
Tisdagar kl.7:45 har vi morgonbön på Zoom. Om du vill lämna in ett böneämne, eller om du vill vara med på morgonbönen och behöver zoomkoden, kan du mejla oss på info@andreaskyrkan.fi.

Onsdag

Mitt i veckan och barnkörsövning
Varannan onsdag kl.17 är det dags för “Mitt i veckan”, nämligen matgemenskap och barnkörsövning på Nya Vinden! Föräldrar och syskon är välkomna till matgemenskapen, det enda man behöver göra är att meddela om sitt deltagande på förhand till WA-gruppen. Kontaktperson: Tom Skogman, tfn +358 50 33 90 901.
Barnkören leds av Nicolina Gull och övar varannan onsdag efter matgemenskapen. Först övar alla barn tillsammans och ca kl.18 fortsätter endast de äldre barnen (7 år och uppåt) med egna sånger.

torsdag

AndreasHelps
Varje torsdag kl.14-17 delar vi ut matkassar till hjälpbehövande utanför kyrkan. Vem som helst i nöd är välkommen till matutdelningen, så om du känner någon som behöver hjälp i vardagen får du gärna berätta om oss.

Bible Study Group
Bible Study Group in English on Zoom every second Thursday 6-8 pm. Dates 12.10, 26.10, 9.11 and 23.11. To get the Zoom login code please send an e-mail to richard.brewis.rb@gmail.com.
Welcome!

Jag har en dröm om en kyrka…

…som är öppen och varm. Där vi möts och blir bekräftade i den lilla gemenskapen, i olika slags smågrupper, där vi investerar i varandra och bygger livslånga relationer.

…som är stark och stabil, där vi kommer tillsammans till en inspirerande gudstjänst på söndag och upphöjer och ärar Gud – den trygga och starka klippa som våra liv vilar på.

…som är ärlig och nyfiken, där vi trots våra sår och brister vågar leva fullt ut i relationer i familjen och kyrkan, på arbetsplatsen och bland våra vänner.

…som är engagerad och generös. Där vi tar vårt ansvar i mötet med behövande i närsamhället och genom bistånds- och missionsarbete i utvalda länder. Vi inser att Jesu kärlek är till för alla.