Jerome är pastor och närvårdare

Jerome Nyandwi kom som flykting från Rwanda år 2010 och valde i Finland att integrera sig på svenska. Han studerade språk i Borgå och utbildade sig till närvårdare i Ekenäs. Idag jobbar han på Munksnäshemmet i Helsingfors. Jerome är också pastor för Rwandagruppen, som är en del av Andreaskyrkan.

Hur kom du i kontakt med Andreaskyrkan?
– Jag blev pånyttfödd inom pingstkyrkan i Rwanda år 1987, och år 2004 blev jag pastor efter att ha studerat humanvetenskap och teologi. När jag kom till Finland besökte jag Missionskyrkan i Borgå och där blev jag intresserad av det svenska språket. Det här ledde till att jag började studera vid Borgå folkakademi, säger Jerome, som senare startade en Rwandagrupp inom Missionskyrkan i Borgå.

– År 2014 flyttade jag till Helsingfors och tänkte att det skulle vara fint att starta en Rwandagrupp även här. Jag kom i kontakt med pastorerna Susan Haraldson och Stefan Salonen vid Andreaskyrkan och diskuterade saken med dem. De accepterade och år 2015 blev jag pastor för Rwandagruppen i Andreaskyrkan.

Berätta om Rwandagruppen!
– Det huvudsakliga språket på våra gudstjänster är kinyarwanda, men vid behov tolkar vi även till swahili. Ibland talar någon predikant engelska eller franska.

Det är viktigt för gruppen att få vara i kyrkan och tillbe Gud, och i gudstjänsterna spelar musiken en viktig roll.

– Efter gudstjänsterna är det vanligt att vi stannar kvar i kyrkan, umgås och samtalar. Vi har alltid kaffe efter gudstjänsten – för oss är det en viktig del av vår gemenskap och kulturidentitet att spendera mycket tid i kyrkan.

– Vi har också samling online varje måndag till fredag kl. 21-22. Då får familjerna möjlighet att be tillsammans med sina barn i de egna hemmen innan läggdags.

Jerome tycker ibland att det är svårt att hitta tider som passar att samlas i kyrkan då det också finns mycket annat som pågår där under veckan.

– Om det vore praktiskt möjligt skulle jag gärna se att kyrkan var öppen dygnet runt för alla som vill komma, drömmer Jerome.