Andreasbladet

Andreaskyrkans programblad kallas för Andreasbladet och utkommer några gånger per år i tryckt form. Om du är intresserad av att hjälpa till med programbladet får du gärna höra av dig på info@andreaskyrkan.fi! Nuvarande redaktion består av Markus Österlund (ansvarig utgivare, redaktör) och Sabina Söderlund-Myllyharju (redaktör, grafisk design). Mejla oss också om du vill ha det tryckta bladet hemskickat!

Ladda ner Andreasbladet här:

2022