Påsken i Andreaskyrkan

Varmt välkommen att fira påsk med oss i Andreaskyrkan 29.3-1.4.2024!

Långfredag 29.3 kl.13:30: Gemensam gudstjänst med EFC
Markus Österlund, Richard Brewis, Susanna & Med.

Påskdagen 31.3 kl.11: Uppståndelsegudstjänst och brunch
Pastor Markus Österlund inleder en ny predikoserie om möten med Jesus och talar idag om när svikaren Petrus möter Jesus. TG Gull leder mötet och för sången och musiken står Andreas Forsberg och Anna Korkman Lopes. Efter gudstjänsten blir det brunch på Nya Vinden och äggjakt för barnen!

Påskannandagen 1.4 kl.18: Påskkonsert med andakt
Medverkande: flickorna Ahlberg, Anna Korkman Lopes, Jessica Korkman Lopes, Susanna & Med, Rwandaungdomskören Jehovanis, Andreas Forsberg, Eivor Norrbäck, Bo Ekman och Markus Österlund.