Israelkonferens 13-14.4.2024

Välkommen på konferenshelg till Andreaskyrkan!

Huvudtalare är Göran Lennartsson, teol.dr, från Uppsala, Sverige, och det blir allt från seminarium och kvällsmöte till gudstjänst och panelsamtal om antisemitism. Vi får också lyssna till den världskände och unike violinisten Serguei Popov som tillsammans med Andreas Forsberg med team leder oss i sången och musiken. Konferensen avslutas med en konsert med kören Hazamir.

Göran Lennartsson

Teol.dr. Göran Lennartsson har sina rötter i pingströrelsen där han också tjänat som pastor i många år. Han har bott och studerat i Jerusalem, men doktorerade 2007 vid Lunds Universitet. Göran Lennartsson har stort intresse för det judiska folket och kristendomens judiska rötter. 

Serguei Popov

Violinisten Serguei Popov föddes i sovjetrepubliken Georgien, men genomförde sin musikutbildning i Moldova, där han också spelade i “The State Philharmonic och National Orchestra”. Serguei uppträder årligen ett 50-tal gånger runt om i världen, och han har spelat i många berömda konserthallar. Sedan 1992 har Serguei dedikerat sin musik till Gud, och han uppträder ofta i Israel.  

Hazamir

Kören Hazamir sjunger på jiddish och hebreiska och grundades år 1917 i Helsingfors. Kören leds av Mirka Metsäranta.

PROGRAM

LÖRDAG 13.4 

kl. 16:00 Seminarium med Göran Lennartsson: “Gäller Guds löfte till Abraham än idag?” TG Gull leder. 

kl. 17:30 Servering

kl. 19:00 Kvällsmöte med mycket sång och musik: “Jerusalem – Guds ögonsten” Göran Lennartsson talar och TG Gull leder. Sång och musik av Serguei Popov och Andreas Forsberg med team. 

SÖNDAG 14.4 

kl. 11:00 Gudstjänst “Välsigna Israel” Göran Lennartsson predikar och pastor Markus Österlund leder. Serguei Popov och Andreas Forsberg med team leder oss i sången och musiken.

kl. 16:30 Panelsamtal: “Antisemitismen 2024” Deltagare: Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, jurist Ted Apter, judiska församlingen i H:fors och teol.dr Göran Lennartsson. Moderator: pol.mag Tomas Sandell.

kl. 17:30 Servering

kl. 19:00 Konsert med kören Hazamir Kören sjunger på jiddish och hebreiska och leds av Mirka Metsäranta. Hälsning av Göran Lennartsson. TG Gull leder.