Konsert med kören Hazamir 14.4.2024 kl.19

Varmt välkommen till Andreaskyrkan på konsert med kören Hazamir!

Kören Hazamir grundades år 1917 och leds idag av Mirka Metsäranta. Hazamir är hebreiska och betyder näktergal, och vi får lyssna till sånger på både jiddish och hebreiska.

Konserten ordnas som avslutning på Israelkonferensen ”Välsigna Israel” som Andreaskyrkan ordnar 13-14.4.2024. Vi får också en hälsning av Göran Lennartsson. TG Gull leder.