Att finnas till för andra – en uppgift som inte kan delegeras

Sedan starten 2015 ordnas matutdelningen AndreasHelps varje torsdag. Antalet kunder har vuxit kraftigt, och som en följd av coronapandemin, kriget i Ukraina och stigande matpriser, har efterfrågan på hjälp blivit ännu större. Idag besöker 500-600 kunder i veckan Andreaskyrkans matutdelning.

– Sammanlagt över 40 volontärer är med och hjälper till i matutdelningen, en del alla dagar i veckan. Varor ska hämtas och föras till lagret, sedan ska de sorteras. Både unga och gamla med olika bakgrund hjälper till – många kommer från olika församlingar, men en del har kommit med som volontärer när de sett den ringlande kön på gatan utanför kyrkan, säger Bo Ekman som ansvarar för mycket av det praktiska kring matutdelningen.

– Bland kunderna finns finländare, invandrare, flyktingar, papperslösa, bostadslösa, människor i alla åldrar, barnfamiljer, ensamförsörjare, studerande, kristna, muslimer och människor utan någon tro. Alla är välkomna till vår matutdelning! säger Markus Österlund och understryker att det är viktigt att försam lingen sträcker ut en hjälpande hand till dem som behöver det, och att detta har varit en del av kyrkans DNA allt sedan starten.

– Jesus sade att det vi gör för de minsta, det gör vi också för honom. Matutdelningen i sig är ett vittnesbörd. En central princip i den kristna tron är “visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro”.

– Idag ser vi en gradvis nedmontering av välfärdssamhället. Det är inget önskvärt, men en krass verklighet. Behoven i samhället blir allt större: arbets- och bostadslöshet, löner som inte räcker till för mat och kläder, ungdomar som mår dåligt.

Markus frågar sig vad rättvisa och barmhärtighet innebär i dagens samhälle, och svarar sedan att det enligt Jesus är att hjälpa dem som är hungriga, flyktingar, sjuka, ensamma och dem som sitter i fängelse.

– Den här uppgiften kan inte delegeras till ett välfärdssamhälle eller någon annan instans. Som Jesu efterföljare har vi ett ansvar att gå i hans fotspår.