Andreaskyrkan 140 år – historisk tillbakablick

Inför vår 140-års jubileumsgudstjänst tog vi med våra följare på sociala medier på en spännande resa bakåt i tiden. Här kan du läsa texterna dag för dag.

Måndag 23.10.2023

Denna vecka är en speciell vecka för Andreaskyrkan då vi firar vårt 140-årsjubileum! Vi vill ta dig med på en resa genom vår historia fram till helgens festligheter.

Året var 1879 när den engelske predikanten Lord William Waldegrave Radstock anlände till Helsingfors. I en fullsatt Tyska kyrkan drog han människor från olika samhällsklasser. Hans predikningar på franska berörde många, och folk började komma till tro. Det ledde till att fler möten ordnades i Gamla kyrkan, översatta till både svenska och finska, och framgången var omedelbar.

När Lord Radstock lämnade Finland skapades ett tomrum bland dem som hade tagit till sig hans budskap. Skolföreståndarinnan Mia Sahlberg öppnade sin skola för offentliga möten på kvällarna, och under dagtid samlades människor i hemmen, ledda av Constantin Boije af Gennäs och Edvard Björkenheim.

Följ med oss när vi blickar tillbaka på vår spännande historia under denna jubileumsvecka! 💒🎉 #Andreaskyrkan140år #Historia #Jubileum

Tisdag 24.10.2023

I Helsingfors växte ett stort intresse för väckelsemöten på 1880-talet. Det ledde till att man snart behövde en egen plats för sina sammankomster. I januari 1880 övertog man en övergiven kroglokal vid dagens Forum, på Simonsgatan, som hade stängts på grund av ett mord och allmän oordning. Den här platsen fick namnet ”Kapellet för de elända,” och ledaren för verksamheten var Constantin Boije af Gennäs.

“Kapellet för de elända” blev den första frikyrkliga gudstjänstlokalen i Helsingfors. Här hölls Helsingfors första söndagsskola och ungdomssamlingar. Under denna tid identifierade man sig som ”Guds församling i Helsingfors.”

Man hade sammankomster i kapellet cirka åtta gånger i veckan och det var många som deltog, särskilt i samlingar där predikan riktade sig till samhällets nödställda. I dessa möten ordnade man ofta matutdelning och hjälp med boende. Trots fokus på de mindre bemedlade lockade mötena fortfarande människor från alla samhällsklasser, inklusive de mest privilegierade. Det var inte ovanligt att fina vagnar stannade utanför kapellet, och även kändisar som Aurora Karamzin besökte ofta platsen.

Efter “Kapellet för de elända” använde församlingen tre andra temporära gudstjänstlokaler under de fem första åren. Verksamheten växte ständigt, och lokalerna blev för små, vilket ledde till flera omlokaliseringar. 💒🎉 #HelsingforsHistoria #Väckelsemöten #Andreaskyrkan140år

Onsdag 25.10.2023 

Det var händelser 1879 som ledde till att vår församling grundades, men vi räknar 1883 som vårt officiella födelseår. Det var då vi började föra protokoll och etablera mer fasta ramar och medlemskort började delas ut till dem som deltog. Juha Lehto påpekade i samband med vårt 70-årsjubileum: ”Församlingen i Helsingfors föddes år 1883, när Constantin Boije delade ut medlemskort till nattvardsgästerna.” 

Den här tiden kännetecknades av en utmanande juridisk situation eftersom lagstiftningen ännu inte erkände religiösa föreningar av detta slag. Vi mötte motstånd och försöken att få officiell status hos både senaten och den lutherska folkkyrkan misslyckades. Att sprida Kristi evangelium utanför de etablerade kyrkosamlingarna betraktas som onödigt och ibland till och med farligt. Men det fanns både präster och biskopar som var vänligt inställda till fria missionen och en av dessa var Borgåbiskopen C. H. Alopaeus.

Trots motståndet fortsatte vår församling att växa och vi tog namnet ”Svenska Friförsamlingen i Helsingfors,” och vi har fortsatt att sprida Guds kärlek och budskap i över 140 år. Vi ser tillbaka på vår rika historia med tacksamhet och fram emot framtiden med hopp och tro. 💒🎉 #Församlingshistoria #Helsingfors #TroPåFramtiden #Andreaskyrkan140år #1883-2023

Torsdag 26.10.2023

Sedan starten har ett av församlingens centrala uppdrag varit att bistå dem som lider nöd. Direkt efter Radstockväckelsen engagerade sig många i (tog vi på oss ansvaret) att hjälpa de mindre bemedlade, och när vår församling grundades fortsatte detta arbete. Även i dag fortsätter församlingen att ha ett stort hjärta för de behövande. Ett tydligt exempel på detta är matutdelningen AndreasHelps som varje vecka, på torsdagar, delar ut matkassar till ca 500 kunder. Detta arbete drivs av närmare 40 frivilliga som generöst ger av sin tid och sitt engagemang.

Namnet på vår första möteslokal, ”Kapellet för de elända,” berättar mycket om vår församlings tidiga fokus. Under nätterna användes kapellets bänkar som sovplatser för de hemlösa. År 1883 grundades även ”Föreningen för Helsingfors Arbetshem” (senare Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen rf) med målsättningen att erbjuda tak över huvudet åt hemlösa. Eftersom detta arbete var en del av vår församlings verksamhet, var det naturligt att många medlemmar engagerade sig också i denna förening.

Helsingfors Gästhem och Natthärbärgen fortsätter sitt arbete än i dag och firar samtidigt sitt 140-årsjubileum. De erbjuder små lägenheter för bostadslösa i Helsingfors och har sedan 1883 varit en stabil stöttepelare i samhället. De har sitt nuvarande hem på Båtsmansgatan 10 i Rödbergen. 💒🎉 #HjälpandeHand #Solidaritet #140ÅrAvOmsorg #Andreaskyrkan140år #helsingforsgästhem #helsinginvieraskoti

Fredag 27.10.2023

I församlingens tidiga historia uppstod en allt starkare önskan om att bygga en egen kyrkobyggnad. Den 21 januari 1883 inrättades en byggnadskommitté för detta ändamål, och i juni 1884 köptes en tomt på Högbergsgatan 22. Sedan inleddes en entusiastisk insamling, och donationer strömmade in från både Finland och Sverige.

Byggnadsarbetet påbörjades och en vacker ny kyrka började sakta ta form. Den 5 september 1886 invigdes denna kyrka och gavs namnet “Allianshuset”. Glädjen över den nya kyrkan var enorm, och vid invigningen framhöll brukspatron Edvard Björkenheim vikten av enhet bland de troende.

Namnet ”Allianshuset” signalerar det man hoppades på – att detta hus skulle vara ett gemensamt hem för kristna människor, även om de inte alltid var överens i teologiska frågor. Det viktiga var att man delade en tro på Jesus Kristus rotad i Guds ord, Bibeln. Detta ideal om att acceptera andra kristna som syskon trots olikheter i trosfrågor kom från bland annat Svenska Missionsförbundet. Den här så kallade allianstanken har varit central för vår församling och har bidragit till att fungera som en brobyggare och främjat ekumenik mellan troende. 💒🎉 #Allianshuset #EnhetITron #Ekumenik #Andreaskyrkan140år

Lördag 28.10.2023

Vår tidiga verksamhet visade att vår tro inte kunde begränsas av språkgränser. Från början var våra möten främst på svenska, men då det inte fanns någon finskspråkig friförsamling, upplevde man (kändes det) att det var viktigt att hålla möten också på finska  (inkludera finska möten). 

I mars 1888 beslutade församlingen att utvidga sitt finskspråkiga arbete och anställde Antti Mäkinen som ordinarie finsk predikant. På mindre än ett år hade den finskspråkiga gruppen vuxit sig stark nog för att bilda sin egen församling med möten i Allianshuset.

Den finskspråkiga församlingen hyrde senare Allianshuset för sina sammankomster i många år tills de år 1924 fick sin egen kyrkolokal på Annegatan 1, där Helsingin Vapaaseurakunta (Helsingfors Friförsamling) fortfarande verkar idag.

Att överskrida språk- och kulturgränser är något som fortfarande är djupt rotat i Andreaskyrkan. Idag har vi tre gudstjänster varje söndag – på svenska, engelska och kinyarwanda. Dessutom samlas människor från 15 till 20 olika etniciteter i vår kyrka under veckan. Vi är stolta över vår mångfald och tron på enhet i Kristus. 🌍💒 #Mångfald #EnhetITron #Andreaskyrkan #Andreaskyrkan140år