Världsböndagen 4.3.2022

Andreaskyrkan står i år värd för de finlandssvenska böndagssamlingarna som firas runt om i landet.

Världsböndagen firas i mer än 170 länder runtom på vår jord den första fredagen i mars. Böner bes på mer än 1 000 språk, med början när gryningen kommer till Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska. 

I Finland är vi med i denna bönegemenskap för 62:sta gången! I år firas världsböndagen fredagen den 4 mars. 

Årets gudstjänst har sammanställts av kvinnor i England, Wales och Nordirland, och temat för gudstjänsten är: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er”. 

Förhoppningsvis har ni glädje och nytta av materialet – också i dessa coronapandemitider – i en ekumenisk gudstjänst på er hemort. Ni behöver inte använda materialet i sin helhet, använd det som passar bäst. Det väsentliga är bönen, förbönen och gemenskapen. 

I år är det arbetet bland onådda folkgrupper i Nepal, som Missionskyrkan i Finland stöder, som får ta emot de medel som samlas in under de finlandssvenska böndagssamlingarna. Kollekterna betalas in till Missionskyrkan i Finland, konto FI57 4055 1020 2570 71. Skriv ”världsböndagen” och den ort där gudstjänsten hållits i meddelandefältet. Du kan också ge din gåva via MobilePay, använd numret 71786 (Andreaskyrkan) och skriv ”världsböndagen” och den ort där gudstjänsten hållits i meddelandefältet. 

Om coronarestriktionerna ännu i mars begränsar fysiska sammankomster, finns naturligtvis möjligheten att arrangera virtuellt. Det är också möjligt att följa med direktsändningen från Andreaskyrkan på Facebook Live kl. 19 på adressen www.facebook.com/andreaskyrkan.

  • Tuula Sahlin (Finlandssvenska metodistkyrka) 
  • Britta Lassus (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland) 
  • Rut Nordlund-Spiby (Finlandssvenska baptistsamfund) 
  • Christina Långström (Frälsningsarmén) 
  • Barbro Holmberg (Finlandssvenska Pingstmission) 
  • Tuija Österman (Missionskyrkan i Finland/Andreaskyrkan) 

Gud välsigne världsböndagen på er hemort! 

Den finlandssvenska kommittén för världsböndagen: 

Ladda ner material: