Trosbekännelsen

Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige,
himmelens och jordens Skapare,
och på Jesus Kristus, Guds ende Son,
vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande
och född av jungfru Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och blev begraven,
nedsteg till dödsriket,
uppstod på tredje dagen ifrån de döda,
uppfor till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns,
högra sida
och därifrån skall komma
till att döma levande och döda,
och på den Helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och ett evigt liv.