Matutdelningen AndreasHelps

På grund av coronasituationen har vi behövt göra en del ändringar i matutdelningens tidtabell och utformning. Var gärna med i bön för matutdelningen!

Vi delar ut färdigt packade matkassar torsdagar kl.14-17 (Högbergsgatan 22B). Tillfällena är öppna för alla, dvs vem som helst får köa för en matkasse. Kom ihåg att använda mask, hålla tillräckligt avstånd (2 meter) och kom inte till matutdelningen om du är förkyld! För tillfället ordnas ingen andakt eller servering före matutdelningen.

Vi följer aktivt coronasituationens utveckling och gör vid behov ändringar i våra förfaranden. Matutdelningen sker i samarbete med baptistförsamlingen Betel på Skillnaden, Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet (ev.luth).

Vill du hjälpa till?

Kom gärna med och hjälp till med matutdelningen när det passar dej, torsdagar kl.9-19 och ibland på onsdagar (försortering i lagret). Ta kontakt för mer info eller om du vill anmäla dig: andreashelps@andreaskyrkan.fi eller 044-764 26 24 (Bo Ekman).

Läs mer om Matutdelningen AndreasHelps i Kyrkpressen (nr 18/2017) på sidan 8 och 9.

AndreasHelps