Jag har en dröm om en kyrka…

…som är öppen och varm. Där vi möts och blir bekräftade i den lilla gemenskapen, i olika slags smågrupper, där vi investerar i varandra och bygger livslånga relationer.

…som är stark och stabil, där vi kommer tillsammans till en inspirerande gudstjänst på söndag och upphöjer och ärar Gud – den trygga och starka klippa som våra liv vilar på.

…som är ärlig och nyfiken, där vi trots våra sår och brister vågar leva fullt ut i relationer i familjen och kyrkan, på arbetsplatsen och bland våra vänner.

…som är engagerad och generös. Där vi tar vårt ansvar i mötet med behövande i närsamhället och genom bistånds- och missionsarbete i utvalda länder. Vi inser att Jesu kärlek är till för alla.