Om oss

En del av Missionskyrkan i Finland

Andreaskyrkan är en frikyrkoförsamling som är ansluten till trossamfundet Missionskyrkan i Finland (www.mkf.fi). Missionskyrkan är systersamfund till Suomen Vapaakirkko. Samarbete och gemenskap med andra frikyrkor och med den evangelisk-lutherska kyrkan har alltid varit viktigt. Det här samarbetet sker lokalt, nationellt och internationellt. För tillfället stöder Andreaskyrkan flera större missions- och biståndsarbeten utomlands, bl.a. olika arbetsfält i Afghanistan, Grekland och Indien, samt påverkan i EU. Vi tror att mångfalden berikar. Tillsammans kan kyrkor med olika inriktningar utgöra en aktiv del av närsamhället och synliggöra Jesu budskap i ord och gärning.

Ledarskap

Andreaskyrkan är en församling där medlemmarnas frivilliga engagemang utgör bärkraften i den mångfald av aktiviteter som sker innanför och utanför kyrkans väggar. Medlemmar och andra intresserade har möjlighet att engagera sig i olika projekt och aktiviteter enligt eget intresse. Kyrkan är organiserad som en självständig lokalförsamling. Årsmötet väljer församlingens styrelse och ledningsgrupp och i regelbundna församlingsmöten besluts bl.a. om anställning av personal. Kyrkans ledarskap består av personer med uppgift att undervisa och motivera, leda och trösta. Markus Österlund är församlingsföreståndare och Markus Linde är ungdomspastor. Lovsångsledningen koordineras av Jeremy Wong.

Möten

Andreaskyrkan är en kyrka för alla generationer och nationaliteter.

Församlingen möts regelbundet till gudstjänst söndagar kl 11. Gudstjänsterna präglas förutom predikan av musik, lovsång och förbön, och barnen har sin egen samling. För mindre barn finns det ett rum där de kan leka. Därifrån kan föräldrarna följa gudstjänsten via en TV, och i anslutning till rummet finns det kök med mikro och toalett med skötbord. Man kommer till rummet genom dörrarna som finns längst fram i kyrksalen. Oftast serveras det kyrkkaffe efter gudstjänsten. Vill du hjälpa till med något? Tag kontakt! (Sommartid samlas vi till “Sommarkyrkan” nere på Nya Vinden, söndagar kl.18.)

Måndagskvällar kl 18-20 är det tid för Måndagssamlingen med servering, sång, musik, bön och förbön. Ledare för Måndagssamlingen är Ella Enberg och Bo Ekman. För sången och musiken svarar Eivor Norrbäck, Husbandet, Bo Ekman m.fl. Många äldre hittar en trygg gemenskap i måndagssamlingen.

Tisdagar kl. 7.45 är det bön i kyrkan. Då finns det tillfälle att be för varandra och för större sammanhang. Vad talar Gud till ditt hjärta idag? Obs! Fri parkering fram till kl.9! Känn dig fri att komma och gå som du vill så att du hinner till jobb/skola i tid.

Varannan onsdag är det Mitt i veckan och matgemenskap kl.17 på Nya Vinden. Alla är välkomna, gammal som ung! Barnkören övar också från kl 17:30 under ledning av Susanna Sandell. Kören riktar sig till barn i 4-12-års åldern. Mer info om kören fås av Tom Skogman, tfn 050 3390 901.

Torsdagar kl.15-18 delas mat ut till hjälpbehövande genom matutdelningen AndreasHelps, som sker i samarbete med flera församlingar i Helsingfors.

Ibland ordnar församlingen kurskvällar som fungerar som mötesplats för de vetgiriga och de nyfikna. Då samlas personer med vitt skild bakgrund, men med en gemensam längtan att få veta mera om den kristna tron. Andreaskyrkan vill också vara en utsträckt hand till närsamhället, och rycker i mån av möjlighet ut för att hjälpa till med allt från samtalstjänst till fönstertvätt.

Alla samlingar är öppna, och du är varmt välkommen att delta! Du kan beställa vårt nyhetsbrev Kyrknytt eller kontakta administratör Magnus Ahlberg för mera information. Programbladet “Andreasbladet” kan du ladda ner här. Följ oss gärna på Facebook och Instagram!