Andreaskyrkan vill hjälpa människor hitta fram

Andreaskyrkan är en röd tegelkyrka på Högbergsgatan 22 i Helsingfors. Den är belägen strax invid brandstationen, och vi ser oss gärna som en räddningsstation, en utsträckt hand till behövande i Helsingfors och i omvärlden.

Andreaskyrkan är en mötesplats för alla. En viloplats, med tid för stillhet, reflexion och helande. Men också en plats för inspiration och utmaningar, där evangelium – de goda nyheterna om Jesus Kristus – berättas och Guds ord belyses på ett praktiskt och relevant sätt som berör. Vi vill möta människor mitt i livet.

Andreaskyrkan vill vara en kreativ miljö som erbjuder utrymme för konstnärliga och musikaliska uttryck, och en levande gemenskap som är med och formar morgondagens ledare. Vi vill jobba för social rättvisa, så väl i Finland som i världen. Men framför allt vill vi att du skall finna en källa som ger dig kraft och mod att leva ett meningsfullt liv. Vi tror att den källan är Gud.

När du har din identitet i Guds kärlek, och inte i dina egna prestationer, finner du den livskvalitet du längtar efter.