Du är här

Mitt i veckan - Barnkör

Varannan onsdag under våren har vi ”mitt i veckan” kl. 17 – 19.30. Kom för gemenskap, god mat, barnkör och inspiration. Vi samlas kl. 17 för en gemensam måltid på Nya Vinden. Därefter delar vi upp oss i smågrupper:

Kl. 17.30 Barnkörsövning med Lina Sandvik. Grupp 1 (skolbarn 7 -10 år)
Kl. 18.15 Barnkörsövning med Lina Sandvik. Grupp 2 (4 – 6 år)
Kl. 18.00 Smågrupper: ”Bön för onådda folkgrupper” se skild ruta. Och
”förbönsskolan”.
Kl. 17.30 Samtalsgrupp på Nya Vinden.

Barnkör

Varmt välkommen till Andreaskyrkans barnkör! Kören leds på svenska av musiklärarstuderande Lina Sandvik. Kören riktar sig till barn i ca 4-10 års åldern.

Övningarna börjar med middag för alla kl. 17.00. Efter det fortsätter barnen med körövning och de vuxna får delta i andra aktiviteter.

Mer info om kören fås av Tom Skogman:

tom.skogman@gmail.com, tfn 050 3390 901

 

Smågrupper som träffas under ‘mitt i veckan’

En onsdag i månaden kl. 18.00

Bön för onådda folk leds av Kerstin Hagberg (Andreaskyrkans missionsinformatör)

Förbönsskolan leds av Sue Haraldsson (Andreaskyrkans pastor)