Du är här

Israel i fokus

Israelvännerna i Andreaskyrkan inbjuder till ISRAEL I FOKUS tredje fredagen i varje månad under hösten 2016 och under våren 2017.

Föreningen Israels Vänner r.f. samlades under tiotals år på 1900-talet regelbundet i Andreaskyrkan, i normala fall tredje fredagen i varje månad. Dessa samlingar pågick ända till 1980-talet då de av olika orsaker upphörde. Vi, Israels vänner i Andreaskyrkan, vill nu återuppta denna fina tradition. Israelsamlingarna kommer att fokusera på det profetiska bibelordet, men också beröra aktuella händelser i Israel och övriga delar av världen rörande det judiska folket.

Vi startade 21.10 kl. 18.00 
Vårens sista samling blir den 19.5 kl 18 med Ulf Cahn och Andreas Forsberg.

VARMT VÄLKOMNA FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

Andreaskyrkan 
Högbergsgatan 22 i Helsingfors