Du är här

Gudstjänster

Vi har gudstjänster varje söndag kl. 11.00 (om inte annat nämns). På sommaren har vi s.k. sommarkyrka på Nya Vinden kl. 18.00.

I gudstjänsten ger vi plats för gemenskap, lovsång, predikan, bön och förbön. 

För barn över 3 år

Barn över 3 år kan delta i Skatten - på äventyr med Gud. Barnen är med i början av gudstjänsten och går sedan till sina utrymmen med ledarna. De lite äldre barnen, från skolåldern uppåt kan också gå med i en av våra scoutgrupper varav de mista möts under gudstjänsterna.

För de allra minsta

För mindre barn finns det ett rum där de kan leka. Därifrån kan föräldrarna följa gudstjänsten via en TV. I anslutning till rummet finns det även ett kök med mikro och en toalett med skötbord. Man kommer till rummet genom dörrarna som finns längst fram i kyrksalen. 

 

Se kalendern för nästa Gudstjänst

Läs mera: 

Time Out

Alla (om ens någon) är inte skapta till att sitta stilla i flera minuter. Därför vill Andreaskyrkan ordna en s.k. TimeOut (aktivitetskyrka) för äldre barn. TimeOut är ett begrepp från lagsporten. Ibland tar man TimeOut en kort stund för taktiksnack. Vi vill att vår TimeOut också ska handla om taktiksnack. D.v.s. reflektera över världen, mig själv och Gud. Men mest vill vi vara aktiva. Det kan handla om allt från bollspel till lekar, ute och inne.