Du är här

Galaterbrevet

Vad hände bland Galaterna som gjorde att Paulus reagerade mycket starkt? Vad har händelsen att säga om ditt liv? 

Under juli och början av augusti har vi sommarkyrka i Andreaskyrkan varje Söndag kl. 18:00. Vi studerar tillsammans Galaterbrevet och låter Gud tala genom sitt ord. Även om du inte kan delta på söndagssamlingarna så har du möjlighet att läsa själv och dela dina tankar på vår FB-sida

Intro till Galatiebrevet

Paulus visar starka känslor i brevet till Galatierna. Orsaken är att någon kommit och förkunnat ”ett annat evangelium”. De som gjort detta är s.k. Judaister som velat korrigera Paulus undervisning. Dessa menar att, för att tillhöra förbundsfolket, så måste hedningarna hålla den judiska lagföreskrifterna. Mot detta vänder sig Paulus och menar att det inte är lagen, utan tron som på Kristus som gör människan till Guds barn.

  • Författare: Paulus
  • Mottagare: församlingar i Galatien
  • Tid: Svårdaterat men antagligen 48-49 e Kr eller 53-55 e Kr
  • Syfte: Visa på rättfärdigheten genom tron på Kristus
  • Nyckelord: Gal 2:16a ”Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus”

Juli

Sö 9.7 kl 18 Samling omkring Galaterbrevet 1 ” Galaternas avfall från evangelium”. Susan Haraldson leder kvällen.
Sö 16.7 kl 18 Galaterbrevet 2 ”Rättfärdig genom tro”. Susan Haraldson leder kvällen.
Sö 23.7 kl 18 Galaterbrevet 3 ”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse”.
Sö 30.7 kl 18 Galaterbrevet 4 ”Vänd inte tillbaka till lagen.” Stefan Salonen leder kvällen.

Augusti

Sö 6.8 kl 18 Galaterbrevet 5 ”Om vi har liv i Anden, låt oss även följa Anden.” Filip Levälahti leder kvällen.
Sö 13.8 kl 18 Galaterbrevet 6 ”Bär varandras bördor” Stefan Salonen leder kvällen.