Du är här

Förbönsämnen

Har du något du vill vi ska be för i Andraskyrkan? Här kan du skriva in dina böneämnen så ber vi för dem.

Förbönsämnena hanteras anonymnt men om du vill att någon kontaktar dig så får du skriva dina kontaktuppgifter.

Kryssa för om du vill att vi kontaktar dig. Om du vill det så får du fylla i kontaktuppgifterna nedna (genom att klicka på kontaktuppgifter)
Skriv in ditt böneämne i textrutan.