Du är här

Sommarkyrka

Inlagt av admin tis, 22/05/2018 - 22:02 ×

En informell kväll där vi samlas runt Guds ord, delar våra tankar med varandra, be och sjunger lovsånger. Välkommen med!

Tema: ”Mina älskade, låt oss älska varandra!” 1 Johannesbrev 4:7

 

Under sommaren kommer vi att studera 1 Johannesbrev, 2 Johannes brev och 3 Johannes brev. Johannes är ”kärlekens apostel” och breven genomsyras verkligen av kärlek. Breven påminner i många avseenden om Johannes evangelium, till exempel ordval, stil, och tankar. Johannes använder ofta skarpa kontraster i hans bilder, ljus ställs mot mörker, sanning mot falskhet, Gud mot Satan, liv mot död och har mot kärlek.

  • 8.7 kl. 18 ”Vandra i ljuset.” 1 Johannesbrev 1. Susan Haraldson leder kvällen.
  • 15.7 kl. 18 ”Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vi hans bud.” 1 Johannesbrev 2. Susan Haraldson leder kvällen. Jeremy Wong leder lovsånger.
  • 22.7 kl. 18 ”Gud är kärleken.” 1 Johannesbrev 3. Jeremy Wong leder lovsånger.
  • 29.7 kl. 18 ”Pröva andarna.” 1 Johannesbrev 4. Stefan Salonen leder kvällen. 
  • 5.8  kl. 18 ”Tron på Guds Son.” 1 Johannesbrev 5. Stefan Salonen leder kvällen och Jeremy Wong leder lovsånger. Vi firar nattvard tillsammans.
  • 12.8 kl. 18 ”Detta är kärleken: att vi lever efter hans bud.” 2 Johannesbrev. Stefan Salonen leder kvällen och Jeremy Wong leder lovsånger.
  • 19.8 kl. 18 ”Gästfrihetens gåva” 3 Johannesbrev. Markus Österlund leder kvällen. Jeremy Wong leder lovsång.